Gizlilik Politikası

tarifpaylasimlari.net sitesinin (“TARİF PAYLAŞIMLARI”) tüm hakları TEKNOROVA YAYINCILIK LTD. ŞTİ.’ye(“TARİF PAYLAŞIMLARI”) aittir. İşbu TARİF PAYLAŞIMLARI’nın sahibi olduğu ve halihazırda içeriğinde tarifpaylasimlari.net platformunun ve ileride eklenecek sair platformların yer aldığı sistemi içermektedir. TARİF PAYLAŞIMLARI işbu Gizlilik Politikası ile tüm kullanıcılarına TARİF PAYLAŞIMLARI içerisindeki platformlarda toplanan kişisel bilgilerin kullanımı ve ifşası hakkında bilgilendirmektedir.

TARİF PAYLAŞIMLARI, Kullanıcı/Kullanıcılar’ın TARİF PAYLAŞIMLARI içerisindeki platformlardaki internet sitelerinin aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda TARİF PAYLAŞIMLARI gizlilik prensipleri’nde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir.

TARİF PAYLAŞIMLARI Sistemi kullanıcıların gizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili kullanıcıların kaygılarını saygıyla karşılamaktadır.

Bu nedenle “Gizlilik Politikası” kullanıcıların gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak için tasarlamış olup, kullanıcıların onayı olmadan kişisel bilgileri kullanılmayacak, kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uyulacak ve kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenecektir.

Ancak internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle internet üzerinde kişisel bilgilerini iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını TARİF PAYLAŞIMLARI ve TEKNOROVA YAYINCILIK LTD. ŞTİ. olarak tavsiye ediyoruz.

İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal kullanıcıları tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. TARİF PAYLAŞIMLARI kullanıcıların kendisine TARİF PAYLAŞIMLARI içerisindeki platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından paylaşılan kişiler bilgilerin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacağı belirtilmiş olup, TARİF PAYLAŞIMLARI, TEKNOROVA YAYINCILIK LTD. ŞTİ.’ye ait platformlara ait internet siteleri tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise teknorova@gmail.com adresine mail göndererek listeden çıkmak istediğini belirtebilmektedir. TARİF PAYLAŞIMLARI işbu mail aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. 

Yayınlar göndermek,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

TARİF PAYLAŞIMLARI veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,

Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,

Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla

Şu kadar ki, TARİF PAYLAŞIMLARI yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve TARİF PAYLAŞIMLARI içerisindeki platformlara ait internet sitesinde(lerinde) çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, TARİF PAYLAŞIMLARI, gerektiğinde Kullanıcı/Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

TARİF PAYLAŞIMLARI, TARİF PAYLAŞIMLARI içerisindeki platformlara ait internet sitesi(leri) dahilinde başka sitelere link verebilir ve/veya başka siteler üzerinden TARİF PAYLAŞIMLARI’na bağlantı kurma imkanı tanıyabilir. TARİF PAYLAŞIMLARI, link vasıtasıyla erişilen ve/veya bağlantı kurulan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

TARİF PAYLAŞIMLARI, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

TARİF PAYLAŞIMLARI, kullanıcılar ve kullanıcıların TARİF PAYLAŞIMLARI içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye/Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, TARİF PAYLAŞIMLARI içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kaç kişinin kullandığını, bir kişinin TARİF PAYLAŞIMLARI içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini)hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

TARİF PAYLAŞIMLARI, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. TARİF PAYLAŞIMLARI ‘nın değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri TARİF PAYLAŞIMLARI içerisindeki platformlara ait internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. TARİF PAYLAŞIMLARIi yenilenen gizlilik politikası konusunda bireysel ve kurumsal kullanıcıları uyaramayabilir. Ancak bu durumda gizlilik politikasının söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali TARİF PAYLAŞIMLARI içerisindeki platformalara ait internet sitelerine yüklenecektir.

İşbu sebeple TARİF PAYLAŞIMLARI güncellenen Gizlilik Politikası hakkında bireysel ve kurumsal kullanıcıların sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal kullanıcıların yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, işbu Gizlilik Politikası’nı her kullanım öncesi kontrol etmelerini TARİF PAYLAŞIMLARI olarak önermektedir.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar TARİF PAYLAŞIMLARI’nı kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, işbu Gizlilik Politikası’nda anlatıldığı gibi, TARİF PAYLAŞIMLARI, TARİF PAYLAŞIMLARI içerisindeki platformlara ait internet siteleri tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcıların özgür iradeleri ile TARİF PAYLAŞIMLARI’na sağlanmaktadır.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar bu kişisel bilgileri TARİF PAYLAŞIMLARI’na verip vermemekte serbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu TARİF PAYLAŞIMLARI ve içerisindeki platformlara ait internet sitelerinde kullanıcılardan talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini TARİF PAYLAŞIMLARI önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur.

Böyle bir durumda TARİF PAYLAŞIMLARI hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle TARİF PAYLAŞIMLARI, TARİF PAYLAŞIMLARI ve içerisinde yer alan platformlara ait internet sitelerinin bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcıya aittir. TARİF PAYLAŞIMLARI bireysel ve kurumsal kullanıcıların vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde bireysel ve kurumsal kullanıcıların TARİF PAYLAŞIMLARI ile “iletisim[@]tarifpaylasimlari.net” e-mail adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir.